لطفا منتظر بمانید...
5 روز پیش - کارکرد220,000 11,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد164,000 8,300,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد157,000 9,200,000 تومان