لطفا منتظر بمانید...
1397
ایران
4
1498
جلو
16
103
5800
138
3800
اتوماتیک
4
-
170
-
6/7
بنزینی
ABS, EBD
دیسکی خنک شونده
دیسکی
1240
4210
1790
1512
اتوماتیک
راننده, سرنشین
برقی
برقی
سایر
معمولی
یورو4
-

مقایسه فنی