لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی سئات

سئات لئون FSI

مشخصات فنی سئات لئون FSI

Seat LEON FSI

2005-2009
سئات لئون TFSI

مشخصات فنی سئات لئون TFSI

Seat LEON TFSI

2005-2009
سئات لئون

مشخصات فنی سئات لئون

Seat Leon

2016-2017