لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی پراید 141

پراید 141

مشخصات فنی پراید 141

Pride 141

1382-1389