لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی پورشه 911 کررا کروک

پورشه 911 کررا کروک

مشخصات فنی پورشه 911 کررا کروک

Porsche 911Carrera Cabriolet

2012-2015
پورشه 911 کررا کروک

مشخصات فنی پورشه 911 کررا کروک

Porsche 911Carrera Cabriolet

2008-2011