لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی اپل کورسا

اپل کورسا

مشخصات فنی اپل کورسا

Opel Corsa

2010-2014
اپل کورسا

مشخصات فنی اپل کورسا

Opel Corsa

2010-2017
اپل کورسا

مشخصات فنی اپل کورسا

Opel Corsa

1994-1997