لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر

مشخصات فنی میتسوبیشی اوتلندر

Mitsubishi Outlander

2016-2017
میتسوبیشی اوتلندر

مشخصات فنی میتسوبیشی اوتلندر

Mitsubishi Outlander

2012-2015
میتسوبیشی لنسر

مشخصات فنی میتسوبیشی لنسر

Mitsubishi Lancer

2008-2016
میتسوبیشی لنسر  تیپ1

مشخصات فنی میتسوبیشی لنسر تیپ1

Mitsubishi Lancer Type1

2008-2016
میتسوبیشی لنسر تیپ 2

مشخصات فنی میتسوبیشی لنسر تیپ 2

Mitsubishi Lancer Type2

2008-2016
میتسوبیشی لنسر

مشخصات فنی میتسوبیشی لنسر

Mitsubishi Lancer

2008-2016
میتسوبیشی لنسر تیپ 1

مشخصات فنی میتسوبیشی لنسر تیپ 1

Mitsubishi Lancer Type1

2008-2016
میتسوبیشی میراژ

مشخصات فنی میتسوبیشی میراژ

Mitsubishi Mirage

2012-2016
میتسوبیشی پاجرو چهار در

مشخصات فنی میتسوبیشی پاجرو چهار در

Mitsubishi Pajero 4 Doors

2006-2014
میتسوبیشی پاجرو سه در

مشخصات فنی میتسوبیشی پاجرو سه در

Mitsubishi Pajero 3 Doors

2006-2014
میتسوبیشی ASX

مشخصات فنی میتسوبیشی ASX

Mitsubishi ASX

2010-2016
میتسوبیشی ASX

مشخصات فنی میتسوبیشی ASX

Mitsubishi ASX


2017
میتسوبیشی میراژ

مشخصات فنی میتسوبیشی میراژ

Mitsubishi Mirage


2017