لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی بنز E230 (مونتاژ)

بنز E230 (مونتاژ)

مشخصات فنی بنز E230 (مونتاژ)

Mercedes Benz E230 CKD

1388-1389