لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی کیا سورنتو

کیا سورنتو

مشخصات فنی کیا سورنتو

Kia Sorento

2002-2009
کیا سورنتو

مشخصات فنی کیا سورنتو

Kia Sorento

2009-2014
کیا سورنتو

مشخصات فنی کیا سورنتو

Kia Sorento

2014-2017