لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی کیا ریو (مونتاژ)

کیا ریو (مونتاژ)

مشخصات فنی کیا ریو (مونتاژ)

Kia Rio CKD

1384-1391
کیا ریو (مونتاژ)

مشخصات فنی کیا ریو (مونتاژ)

Kia Rio CKD

1388-1391