لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی کیا سراتو 2.0

کیا سراتو 2.0

مشخصات فنی کیا سراتو 2.0

Kia Cerato 2.0

2007-2009
کیا سراتو 2.0

مشخصات فنی کیا سراتو 2.0

Kia Cerato 2.0

2009-2013
کیا سراتو 2.0

مشخصات فنی کیا سراتو 2.0

Kia Cerato 2.0

2013-2016
کیا سراتو 2.0

مشخصات فنی کیا سراتو 2.0

Kia Cerato 2.0


2017