لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی فراری کالیفرنیا

فراری کالیفرنیا

مشخصات فنی فراری کالیفرنیا

Ferrari California

2012-2014