لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی چانگان CS 35 مونتاژ

چانگان CS 35 مونتاژ

مشخصات فنی چانگان CS 35 مونتاژ

Changan CS 35 (CKD(

1394-1397