لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی بی وای دی

بی وای دی S6

مشخصات فنی بی وای دی S6

BYD S6

2015-2017
بی وای دی S6 مونتاژ

مشخصات فنی بی وای دی S6 مونتاژ

BYD S6 CKD

1394-1396
بی وای دی ٍE6

مشخصات فنی بی وای دی ٍE6

BYD E6


2017
بی وای دی F3

مشخصات فنی بی وای دی F3

BYD F3


1396
بی وای دی سانگ

مشخصات فنی بی وای دی سانگ

BYD Song


2018