لطفا منتظر بمانید...
نتیجه ای یافت نشد

رنو پارس تندر 90

سال تولید 1397
مولتی مدیا

قیمت بازار

(% 0/6 +) 48,800,000

قیمت نمایندگی

(% 2/5 -) 43,064,000
3 روز پیش

رنو پارس تندر 90

سال تولید 1397
گیربکسJHQ+مولتی

قیمت بازار

(% 0 ) 50,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 44,160,000
3 روز پیش

رنو پارس تندر 90

سال تولید 1396
یورو 4

قیمت بازار

(% 2/6 +) 48,200,000

قیمت نمایندگی

(% 3/4 -) 41,543,000
3 روز پیش

رنو تلیسمان E2

سال تولید 2018

قیمت بازار

(% 14/4 +) 325,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 275,000,000
3 روز پیش

رنو تلیسمان E2

سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 268,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 244,000,000
3 روز پیش

رنو تلیسمان E2

سال تولید 2017

قیمت بازار

(% 16/1 +) 310,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 244,000,000
3 روز پیش

رنو تندر 90 اتوماتیک

سال تولید 1396
ایران خودرو، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 48,900,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 47,485,000
3 روز پیش

رنو تندر 90 پلاس

سال تولید 1397
دنده ای گیربکس

قیمت بازار

(% 6/4 +) 53,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 42,006,000
3 روز پیش

رنو تندر 90 پلاس

سال تولید 1396
دنده ای - معمولی

قیمت بازار

(% 3/5 +) 50,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 40,906,000
3 روز پیش

رنو تندر 90 پلاس

سال تولید 1396
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 4 +) 64,700,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 53,925,000
3 روز پیش

رنو تندر 90 وانت

سال تولید 1396
با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 36,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 35,548,000
3 روز پیش

رنو تندر E2 90

سال تولید 1397
دنده ای گیربکس

قیمت بازار

(% 2/8 +) 47,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 40,040,000
3 روز پیش

رنو تندر E2 90

سال تولید 1396
ایران خودرو - دستی - با کمربند عقب سه نقطه ای و رادیو پخش USB - کیسه هوای راننده و سرنشین - یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0/1 +) 38,970,000
3 روز پیش

رنو داستر تک دیفرانسیل

سال تولید 2018
تیپ SE

قیمت بازار

(% 4/4 +) 167,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 155,000,000
3 روز پیش

رنو داستر تک دیفرانسیل

سال تولید 2017
شرکتی، 2WD

قیمت بازار

(% 0 ) 142,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 149,500,000
3 روز پیش

رنو داستر تک دیفرانسیل

سال تولید 2017
تیپ SE

قیمت بازار

(% 2/8 +) 146,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 149,500,000
3 روز پیش

رنو داستر تک دیفرانسیل

سال تولید 2016
2WD، PE اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 101,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 99,900,000
3 روز پیش

رنو داستر دودیفرانسیل

سال تولید 2018
تیپ SE

قیمت بازار

(% 6/7 +) 175,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 165,000,000
3 روز پیش

رنو داستر دودیفرانسیل

سال تولید 2017
تیپ SE

قیمت بازار

(% 4/5 +) 163,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 159,000,000
3 روز پیش

رنو داستر دودیفرانسیل

سال تولید 2017
تیپ PE

قیمت بازار

(% 3/5 +) 146,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 146,000,000
3 روز پیش

رنو داستر دودیفرانسیل

سال تولید 2017
SE, 4WD

قیمت بازار

(% 6/6 +) 162,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 159,000,000
3 روز پیش

رنو داستر دودیفرانسیل

سال تولید 2017
PE, 4WD

قیمت بازار

(% 6/4 +) 150,000,000

قیمت نمایندگی

(% 6/2 +) 155,000,000
3 روز پیش

رنو ساندرو

سال تولید 1397
دنده ای-گیر بکس

قیمت بازار

(% 0/5 +) 55,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 48,956,000
3 روز پیش

رنو ساندرو

سال تولید 1396
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 49,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 43,890,000
3 روز پیش

رنو ساندرو اتوماتیک

سال تولید 1396
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 5 +) 67,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 54,644,000
3 روز پیش

رنو ساندرو استپ وی

سال تولید 1396
دستی

قیمت بازار

(% 2/2 +) 61,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 53,877,000
3 روز پیش

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

سال تولید 1396
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 3/6 +) 72,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 61,000,000
3 روز پیش

رنو سفران 2.0 PE

سال تولید 2016
اتوماتیک، PE

قیمت بازار

(% 0 ) 110,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش

رنو سفران 2.5

سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 146,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش

رنو سیمبل LE

سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 82,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 86,000,000
3 روز پیش

رنو سیمبل LE

سال تولید 2016
اتوماتیکLE

قیمت بازار

(% 0 ) 78,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش

رنو سیمبل PE

سال تولید 2017

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 105,000,000
3 روز پیش

رنو سیمبل PE

سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 74,900,000
3 روز پیش

رنو سیمبل PE

سال تولید 2016
2WD , Exclusive

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 99,900,000
3 روز پیش

رنو سیمبل SE

سال تولید 2018

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 110,000,000
3 روز پیش

رنو سیمبل SE

سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 110,000,000
3 روز پیش

رنو فلوئنس E2

سال تولید 2017
شرکتی، MT، دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 93,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 93,000,000
3 روز پیش

رنو فلوئنس E2

سال تولید 2017
شرکتی، E4، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 131,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 132,500,000
3 روز پیش

رنو فلوئنس E2

سال تولید 2016
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 87,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش

رنو فلوئنس E2

سال تولید 2016
E2، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 117,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش

رنو کپچر

سال تولید 2017
فول - گرمکن صندلی

قیمت بازار

(% 2 +) 150,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 132,138,000
3 روز پیش

رنو کپچر

سال تولید 2017
بدون گرمکن صندلی

قیمت بازار

(% 1/4 +) 147,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 130,138,000
3 روز پیش

رنو کولئوس

سال تولید 2018
اتوماتیک، E3 - 4WD

قیمت بازار

(% 0 ) 340,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 325,000,000
3 روز پیش

رنو کولئوس

سال تولید 2018

قیمت بازار

(% 9/8 +) 360,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 325,000,000
3 روز پیش

رنو کولئوس

سال تولید 2017
E3 - 4WD

قیمت بازار

(% 0 ) 312,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 295,000,000
3 روز پیش

رنو کولئوس

سال تولید 2017

قیمت بازار

(% 8/3 +) 340,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 295,000,000
3 روز پیش

در حال بارگذاری...

برند
مدل
سال تولید
توضیحات
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
تغییر قیمت
نوسان قیمت

خودرو

تولید

قیمت(تومان)

خودرو

موتورسیکلت

ماشین‌آلات سنگین