لطفا منتظر بمانید...
نتیجه ای یافت نشد

پراید 111SE

سال تولید 1396
سفید

قیمت بازار

(% 1/3 -) 23,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 21,324,000
دیروز

پراید 111SE

سال تولید 1396
تنوع رنگ

قیمت بازار

(% 0/8 -) 23,400,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 21,592,000
دیروز

پراید 111SE

سال تولید 1395
موتور M13، یورو4 - تنوع رنگ

قیمت بازار

(% 0 ) 22,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 21,282,000
3 روز پیش

پراید 131SE

سال تولید 1396
تنوع رنگ

قیمت بازار

(% 0/9 -) 22,400,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 21,629,000
دیروز

پراید 131SE

سال تولید 1395
رنگ سفید

قیمت بازار

(% 0/4 -) 22,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 21,361,000
دیروز

پراید 131SE

سال تولید 1395
پایه گازسوز

قیمت بازار

(% 0 ) 22,300,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 20,792,000
3 روز پیش

پراید 132SE

سال تولید 1396
تنوع رنگ

قیمت بازار

(% 0 ) 22,600,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 21,194,000
دیروز

پراید 132SE

سال تولید 1395
سفید

قیمت بازار

(% 0/4 +) 22,400,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 20,926,000
دیروز

پراید 141SE

سال تولید 1395
سفید

قیمت بازار

(% 0 ) 19,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 19,592,000
3 روز پیش

پراید 151SE

سال تولید 1395
رنگ سفید

قیمت بازار

(% 0 ) 21,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 21,473,000
دیروز

در حال بارگذاری...

برند
مدل
سال تولید
توضیحات
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
تغییر قیمت
نوسان قیمت

خودرو

تولید

قیمت(تومان)

خودرو

موتورسیکلت

ماشین‌آلات سنگین