لطفا منتظر بمانید...
نتیجه ای یافت نشد
پایه گازسوز
سال تولید 1395
دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 25,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 26,800,000
١ هفته پیش
4C
سال تولید 2016
شرکتی، فول

قیمت بازار

(% 0 ) 600,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
جولیتا
سال تولید 2016
شرکتی، صندلی دستی، رینگ استیل، سیستم صوتی Bose

قیمت بازار

(% 0 ) 153,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
جولیتا
سال تولید 2017
شرکتی، صندلی برقی

قیمت بازار

(% 0 ) 175,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 176,000,000
١ هفته پیش
اینزیگنیا
سال تولید 2016
شرکتی، توربو

قیمت بازار

(% 0 ) 271,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کورسا
سال تولید 2016
فول، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 130,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
موکا
سال تولید 2016
شرکتی، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 165,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
فورتو
سال تولید 2017
نسخه پایه

قیمت بازار

(% 0 ) 145,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
فورتو
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 165,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
6
سال تولید 2016
توربو، دوبل کلاچ

قیمت بازار

(% 0 ) 132,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 137,000,000
١ هفته پیش
GS
سال تولید 2016
توربو، دوبل کلاچ

قیمت بازار

(% 0 ) 157,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 162,000,000
١ هفته پیش
GT
سال تولید 2016
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 112,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 115,000,000
١ هفته پیش
110S
سال تولید 1395
کامفورت

قیمت بازار

(% 0/3 +) 31,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 31,500,000
١ هفته پیش
110S
سال تولید 1395
لاکچری

قیمت بازار

(% 0/2 +) 33,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 33,900,000
١ هفته پیش
550
سال تولید 1395
لاکچری دنده ای

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 55,900,000
١ هفته پیش
550
سال تولید 1395
لاکچری اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 63,900,000
١ هفته پیش
550
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 51,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 53,462,500
١ هفته پیش
550
سال تولید 1395
CVT

قیمت بازار

(% 0 ) 61,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 61,218,900
١ هفته پیش
New 315
سال تولید 1395
هاچبک

قیمت بازار

(% 0 ) 44,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 45,500,000
١ هفته پیش
New 315
سال تولید 1395
صندوق دار

قیمت بازار

(% 0 ) 42,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 44,079,600
١ هفته پیش
New 315H Sport
سال تولید 1395
Luxury

قیمت بازار

(% 0/2 +) 47,600,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 48,700,000
١ هفته پیش
X22
سال تولید 1395
دستی، تیپ Sport

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 58,200,000
١ هفته پیش
X22
سال تولید 1395
دستی، تیپ Normar

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 56,700,000
١ هفته پیش
X22
سال تولید 1395
اتوماتیک، تیپ Sport

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 66,200,000
١ هفته پیش
X22
سال تولید 1395
اتوماتیک، تیپ Normal

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 64,700,000
١ هفته پیش
X33 New
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 60,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X33S
سال تولید 1395
تیپ استاندارد، CVT

قیمت بازار

(% 0 ) 75,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 76,700,000
١ هفته پیش
X33S Sport
سال تولید 1395
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 77,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 78,700,000
١ هفته پیش
120i
سال تولید 2017
5درب - Premium

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 243,000,000
١ هفته پیش
120i
سال تولید 2017
5درب - Innovation

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 253,000,000
١ هفته پیش
218i Active Tourer
سال تولید 2016
Performance

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 284,000,000
١ هفته پیش
218i Active Tourer
سال تولید 2017
Performance

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 294,000,000
١ هفته پیش
220i کوپه
سال تولید 2016
شرکتی، Convenience

قیمت بازار

(% 0 ) 280,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
328i گرن توریسمو
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 0 ) 381,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
420i کوپه
سال تولید 2015
شرکتی، M Sport

قیمت بازار

(% 0 ) 339,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
420i کوپه
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 0 ) 373,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
428i کروک
سال تولید 2016
شرکتی، Executive

قیمت بازار

(% 0 ) 370,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
428i گرن کوپه
سال تولید 2016
شرکتی، Performance

قیمت بازار

(% 0 ) 362,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
520i
سال تولید 2016
Premium

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 339,000,000
١ هفته پیش
528i
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 0 ) 475,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
528i
سال تولید 2016
شرکتی Technology

قیمت بازار

(% 0 ) 480,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
528i
سال تولید 2016
شرکتی، Exclusive

قیمت بازار

(% 0 ) 485,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2016
First Class

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 729,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2017
Sensation

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 799,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2017
Master Class

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 764,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2017
Elegant Sport

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 739,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2017
Elegant

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 734,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2017
Prestige

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 719,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2016
Pure Excellence

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 709,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2017
Business Lounge

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 764,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2017
Diamond+

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 744,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2017
Aesthetic

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 759,000,000
١ هفته پیش
730Li
سال تولید 2017
Diamond

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 739,000,000
١ هفته پیش
i8
سال تولید 2015
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 900,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
i8
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 950,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2016
شرکتی، Executive

قیمت بازار

(% 0 ) 330,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2016
Convenience

قیمت بازار

(% 0 ) 333,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 334,900,000
١ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2017
Innovation

قیمت بازار

(% 0 ) 370,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 384,000,000
١ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2016
شرکتی، Innovation

قیمت بازار

(% 0 ) 329,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 0 ) 325,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2017
Progressive

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 362,000,000
١ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2017
Convenience

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 366,000,000
١ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2017
Performance

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 370,000,000
١ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2017
Permium

قیمت بازار

(% 0 ) 374,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 379,000,000
١ هفته پیش
X1 xDrive 28i
سال تولید 2016
شرکتی Executive

قیمت بازار

(% 0 ) 322,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 329,900,000
١ هفته پیش
X1 xDrive 28i
سال تولید 2016
شرکتی Essential

قیمت بازار

(% 0 ) 335,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 334,000,000
١ هفته پیش
X3 28i
سال تولید 2016
شرکتی، Progressive

قیمت بازار

(% 0 ) 365,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X3 28i
سال تولید 2016
شرکتی، Executive

قیمت بازار

(% 0 ) 385,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X3 28i
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 0 ) 384,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X3 28i
سال تولید 2017
Ultimate

قیمت بازار

(% 0 ) 390,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X3 28i
سال تولید 2016
شرکتی، Technology

قیمت بازار

(% 0/1 +) 385,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
X4 xDrive 28i
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 490,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 459,900,000
١ هفته پیش
X4 xDrive 28i
سال تولید 2016
شرکتی Essential

قیمت بازار

(% 0 ) 435,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
سابرینا هاچ بک
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 2 -) 50,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
سابرینا هاچ بک
سال تولید 2014
تیپ 4

قیمت بازار

(% 0/2 -) 46,400,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
H220
سال تولید 1395
تیپ معمولی، دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 40,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 38,950,000
١ هفته پیش
H220 اتوماتیک
سال تولید 1395
یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 46,300,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 44,400,000
١ هفته پیش
H230
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 46,300,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 44,400,000
١ هفته پیش
H230
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 40,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 38,950,000
١ هفته پیش
H320 اتوماتیک
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 54,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
H330
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 49,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
H330 اتوماتیک
سال تولید 1395
متالیک

قیمت بازار

(% 0 ) 57,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
هایس H2L
سال تولید 1396
شخصی

قیمت بازار

(% 0 ) 120,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 125,000,000
١ هفته پیش
هایس H2L
سال تولید 1396
آمبولانس

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 99,500,000
١ هفته پیش
B50 F
سال تولید 1395
1.8لیتری

قیمت بازار

(% 0 ) 76,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 76,890,000
١ هفته پیش
6e
سال تولید 2017
نیمه فول

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 138,450,000
١ هفته پیش
6e
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 147,500,000
١ هفته پیش
F3
سال تولید 1396
دنده ای

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 51,000,000
١ هفته پیش
F3
سال تولید 1396
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 57,000,000
١ هفته پیش
S6
سال تولید 2016
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 1/9 -) 103,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 98,700,000
١ هفته پیش
111SE
سال تولید 1395
موتور M13، یورو4

قیمت بازار

(% 0/7 +) 21,150,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 20,926,000
١ هفته پیش
131SE
سال تولید 1395
رنگ سفید

قیمت بازار

(% 0/5 +) 20,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 20,696,000
١ هفته پیش
131SE
سال تولید 1395
پایه گازسوز

قیمت بازار

(% 0/5 +) 21,600,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 20,696,000
١ هفته پیش
132SE
سال تولید 1395
پایه گازسوز

قیمت بازار

(% 0 ) 21,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 20,596,000
١ هفته پیش
141SE
سال تولید 1395
سفید

قیمت بازار

(% 0 ) 19,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 19,496,000
١ هفته پیش
151SE
سال تولید 1395
رنگ سفید

قیمت بازار

(% 0 ) 18,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 19,200,000
١ هفته پیش
206 SD V8
سال تولید 1395
دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0/8 +) 38,300,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,388,500
١ هفته پیش
206 تیپ 2
سال تولید 1395
دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 33,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 32,673,000
١ هفته پیش
206 تیپ 5
سال تولید 1396
کیسه هوای راننده و سرنشین

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 36,848,900
١ هفته پیش
207
سال تولید 1395
دنده دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 43,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 41,920,000
١ هفته پیش
405 GLX
سال تولید 1396
کیسه هوای راننده و سرنشین

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 29,038,400
١ هفته پیش
405 GLX
سال تولید 1395
یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 30,600,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 29,038,400
١ هفته پیش
405 GLX دو گانه
سال تولید 1396
کیسه هوای راننده و سرنشین

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,806,700
١ هفته پیش
405 GLX دو گانه
سال تولید 1395
یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 32,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 31,066,800
١ هفته پیش
405 SLX
سال تولید 1395
یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 32,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,873,600
١ هفته پیش
405 SLX
سال تولید 1396
کیسه هوای راننده و سرنشین

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,873,600
١ هفته پیش
پارس
سال تولید 1395
ترمز ضد قفل، ایموبلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو

قیمت بازار

(% 0 ) 37,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 36,239,200
١ هفته پیش
پارس
سال تولید 1395
ترمز ضد قفل،ایموبلایزر،سیستم اخطار سرقت

قیمت بازار

(% 0 ) 37,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 36,407,200
١ هفته پیش
پارس ELX
سال تولید 1395
موتور XUM، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 40,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 39,093,900
١ هفته پیش
پارس LX
سال تولید 1395
بنزین،دنده

قیمت بازار

(% 0 ) 38,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,546,300
١ هفته پیش
پارس اتوماتیک
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 45,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
پارس دوگانه سوز
سال تولید 1395
طرح جدید، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 37,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,693,700
١ هفته پیش
718 باکستر
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 550,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
718 باکستر S
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 710,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
ماکان
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 550,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
ماکان توربو
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 710,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
پریوس
سال تولید 2016
تیپ B شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 143,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
پریوس
سال تولید 2017
تیپ A

قیمت بازار

(% 0 ) 147,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 146,500,000
١ هفته پیش
پریوس
سال تولید 2016
تیپ A شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 148,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
پریوس
سال تولید 2016
تیپE

قیمت بازار

(% 0 ) 140,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
پریوس
سال تولید 2017
تیپ 1

قیمت بازار

(% 0 ) 144,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 143,500,000
١ هفته پیش
پریوس
سال تولید 2017
تیپ 2

قیمت بازار

(% 0 ) 145,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 146,000,000
١ هفته پیش
پریوس
سال تولید 2017
تیپ C

قیمت بازار

(% 0 ) 153,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 156,000,000
١ هفته پیش
پریوس
سال تولید 2017
تیپ B

قیمت بازار

(% 0 ) 155,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 153,500,000
١ هفته پیش
راو 4
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 247,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 258,000,000
١ هفته پیش
راو 4
سال تولید 2017
تیپ 3

قیمت بازار

(% 0 ) 245,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 255,000,000
١ هفته پیش
راو 4
سال تولید 2017
تیپ 2

قیمت بازار

(% 0 ) 240,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 233,000,000
١ هفته پیش
کرولا GLI
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 150,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کرولا GLI
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 160,700,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کرولا XLI
سال تولید 2016
2لیتری، شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 143,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کرولا XLI
سال تولید 2016
2لیتری، تیپ X، شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 159,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کمری GLX
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 205,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کمری LE
سال تولید 2016
فول،هیبرید

قیمت بازار

(% 0 ) 190,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کمری XLE
سال تولید 2017
هیبرید

قیمت بازار

(% 0 ) 207,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کمری XLE
سال تولید 2016
هیبرید

قیمت بازار

(% 0 ) 211,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کمری XLI
سال تولید 2017
هیبرید

قیمت بازار

(% 0 ) 207,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
هایس
سال تولید 2016
سقف بلند

قیمت بازار

(% 0 ) 260,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
هایلوکس دو کابین 2لیتری
سال تولید 2016
دنده ای

قیمت بازار

(% 0 ) 190,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
هایلوکس دو کابین 2لیتری
سال تولید 2016
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 201,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
هایلوکس دو کابین بلند
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 250,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
یاریس صندوق دار
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 115,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
یاریس هاچ بک
سال تولید 2016
1.5لیتری، SD-E، شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 117,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
2 هاچ بک
سال تولید 1395
SX

قیمت بازار

(% 0 ) 27,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
2 هاچ بک
سال تولید 1395
EX

قیمت بازار

(% 0 ) 27,300,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 27,346,000
١ هفته پیش
SX
سال تولید 1395
رنگ سفید، متالیک

قیمت بازار

(% 0 ) 24,400,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 24,850,000
١ هفته پیش
دو گانه سوز
سال تولید 1395
SX

قیمت بازار

(% 0 ) 26,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 26,356,000
١ هفته پیش
J5 1.5
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 57,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 53,900,000
١ هفته پیش
J5 1.8
سال تولید 1396
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 64,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 62,900,000
١ هفته پیش
J5 1.8
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 64,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 62,900,000
١ هفته پیش
S5
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 88,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 84,400,000
١ هفته پیش
S5
سال تولید 1396
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 83,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 84,400,000
١ هفته پیش
S5 اتوماتیک
سال تولید 1396
CVT

قیمت بازار

(% 0 ) 97,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 96,700,000
١ هفته پیش
CS 35 مونتاژ
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 56,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 56,000,000
١ هفته پیش
CS 35 مونتاژ
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 66,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 64,026,000
١ هفته پیش
آریزو 5
سال تولید 1395
تیپ Luxury،اتوماتیک CVT

قیمت بازار

(% 0 ) 68,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 69,588,000
١ هفته پیش
آریزو 5
سال تولید 1395
تیپ Excellent، اتوماتیکCVT

قیمت بازار

(% 0 ) 73,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 74,749,000
١ هفته پیش
تیگو 5
سال تولید 1395
تیپ Luxury

قیمت بازار

(% 0 ) 92,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 92,529,800
١ هفته پیش
تیگو 5
سال تولید 1395
تیپ Luxury Sport

قیمت بازار

(% 0 ) 93,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 94,387,800
١ هفته پیش
تیگو 5
سال تولید 1395
تیپ Excellent Sport

قیمت بازار

(% 0 ) 98,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 99,547,800
١ هفته پیش
تیگو 5
سال تولید 1395
تیپ Excellent

قیمت بازار

(% 0 ) 97,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 97,689,800
١ هفته پیش
H30 Cross
سال تولید 1395
دنده ای

قیمت بازار

(% 0 ) 56,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
H30 Cross
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 54,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 45,300,000
١ هفته پیش
وانت ریچ
سال تولید 1395
دوکابین دو دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 0 ) 67,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 68,671,500
١ هفته پیش
EF7
سال تولید 1395
تریم مشکی، دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 44,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 42,549,000
١ هفته پیش
3
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 136,900,000
١ هفته پیش
5
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 209,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
5
سال تولید 2015
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 197,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
5
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 227,900,000
١ هفته پیش
5LS
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 192,000,000
١ هفته پیش
6
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 238,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 234,900,000
١ هفته پیش
6
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 224,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
LX
سال تولید 1395
دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 34,400,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 33,389,500
١ هفته پیش
LX
سال تولید 1396
کیسه هوای راننده و سرنشین

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 33,389,500
١ هفته پیش
C30
سال تولید 1395
دنده دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 47,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 51,000,000
١ هفته پیش
C30
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 52,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 54,500,000
١ هفته پیش
V5
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 35,300,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,800,000
١ هفته پیش
V5
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 41,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 43,800,000
١ هفته پیش
پارس تندر 90
سال تولید 1395
دو ایربگ، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 41,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 39,513,500
١ هفته پیش
تلیسمان E2
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 182,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
تلیسمان E3
سال تولید 2017
E3

قیمت بازار

(% 3 +) 209,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 189,500,000
١ هفته پیش
تندر 90 وانت
سال تولید 1395
ایران خودرو، دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 36,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 35,423,600
١ هفته پیش
تندر 90 وانت
سال تولید 1396
کیسه هوای راننده و سرنشین

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 35,423,600
١ هفته پیش
تندر E2 90
سال تولید 1395
پارس خودرو، دستی، دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 40,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,453,000
١ هفته پیش
تندر E2 90
سال تولید 1395
ایران خودرو، اتوماتیک، دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 49,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 47,352,100
١ هفته پیش
تندر E2 90
سال تولید 1395
ایران خودرو، دستی، دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 39,600,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,448,300
١ هفته پیش
داستر تک دیفرانسیل
سال تولید 2017
شرکتی، 2WD

قیمت بازار

(% 0 ) 115,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 111,000,000
١ هفته پیش
داستر تک دیفرانسیل
سال تولید 2016
2WD، PE اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 101,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 99,900,000
١ هفته پیش
داستر دودیفرانسیل
سال تولید 2017
شرکتی، 4WD PH2

قیمت بازار

(% 0 ) 117,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 119,000,000
١ هفته پیش
داستر دودیفرانسیل
سال تولید 2017
PH2

قیمت بازار

(% 0 ) 124,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 119,000,000
١ هفته پیش
ساندرو
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 44,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 43,063,500
١ هفته پیش
ساندرو اتوماتیک
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 51,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 49,063,500
١ هفته پیش
ساندرو استپ وی
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 62,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 52,500,000
١ هفته پیش
ساندرو استپ وی
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 54,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 46,550,000
١ هفته پیش
سفران 2.0 PE
سال تولید 2016
اتوماتیک، PE

قیمت بازار

(% 0 ) 110,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
سفران 2.5
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 146,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
سیمبل LE
سال تولید 2016
اتوماتیکLE

قیمت بازار

(% 0 ) 78,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
سیمبل LE
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 84,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 86,000,000
١ هفته پیش
سیمبل PE
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 75,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 74,900,000
١ هفته پیش
سیمبل SE
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 83,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 83,500,000
١ هفته پیش
فلوئنس E2
سال تولید 2016
E2، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 117,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
فلوئنس E2
سال تولید 2016
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 87,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
فلوئنس E2
سال تولید 2017
شرکتی، MT، دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 93,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 93,000,000
١ هفته پیش
فلوئنس E2
سال تولید 2017
شرکتی، E4، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 131,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 132,500,000
١ هفته پیش
کپچر
سال تولید 2017
Plus

قیمت بازار

(% 0 ) 116,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 109,900,000
١ هفته پیش
کپچر
سال تولید 2016
PLUS

قیمت بازار

(% 0 ) 113,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کولئوس
سال تولید 2015
3T، 4WD

قیمت بازار

(% 0 ) 151,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کولئوس
سال تولید 2017
E3 - 4WD

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 199,500,000
١ هفته پیش
آریو
1500
سال تولید 1395
دنده دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 46,300,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 46,516,000
١ هفته پیش
آریو
1600
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 54,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 54,636,000
١ هفته پیش
تیوولی
سال تولید 2016
الیت

قیمت بازار

(% 0 ) 111,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
تیوولی
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 100,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 94,000,000
١ هفته پیش
نیو اکتیون
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 128,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
نیو کوراندو
سال تولید 2015
پریمیوم

قیمت بازار

(% 0 ) 133,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
نیو کوراندو
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 136,500,000
١ هفته پیش
EX
سال تولید 1396
تحویل فوری

قیمت بازار

(% 0 ) 27,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 27,760,000
١ هفته پیش
EX
سال تولید 1395
سفید

قیمت بازار

(% 0 ) 27,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 27,776,000
١ هفته پیش
LX
سال تولید 1395
مالتی پلکس، دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 31,600,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,290,200
١ هفته پیش
LX
سال تولید 1396
مالتی پلکس

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,290,200
١ هفته پیش
LX EF7
سال تولید 1396
پایه گازسوز، مالتی پلکس

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 33,016,500
١ هفته پیش
LX EF7
سال تولید 1396
بنزینی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,130,400
١ هفته پیش
LX EF7
سال تولید 1395
بنزینی، دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 31,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 31,367,700
١ هفته پیش
LX EF7
سال تولید 1395
پایه گازسوز، دو کیسه هوا، رینگ فولادی یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 33,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 32,729,800
١ هفته پیش
LX EF7
سال تولید 1395
پایه گازسوز مالتی پلکس، دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 33,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 33,016,500
١ هفته پیش
LX EF7
سال تولید 1395
بنزینی، مالتی پلکس دو کیسه هوا، رینگ فولادی یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 31,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,290,200
١ هفته پیش
SE
سال تولید 1395
دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 28,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 27,594,000
١ هفته پیش
سورن ELX EF7
سال تولید 1396
کیسه هوای راننده و سرنشین

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 36,901,000
١ هفته پیش
سورن ELX EF7
سال تولید 1395
دو کیسه هوا

قیمت بازار

(% 0 ) 39,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,310,100
١ هفته پیش
سورن توربو شارژ
سال تولید 1395
ELX، دو ایربگ، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 40,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 38,661,400
١ هفته پیش
گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 143,600,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 135,388,500
١ هفته پیش
گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)
سال تولید 1395
دستی، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 132,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 129,166,000
١ هفته پیش
وانت تونلند
سال تولید 1396
دوکابین - بنزینی

قیمت بازار

(% 0/1 +) 95,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 88,500,000
١ هفته پیش
وانت تونلند
سال تولید 1395
دوکابین - دیزل

قیمت بازار

(% 0 ) 105,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
500
سال تولید 2015
1.2لیتری

قیمت بازار

(% 0 ) 92,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
دو کابین و دو دیفرانسیل
سال تولید 1395
دو دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 0 ) 63,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
اپتیما
سال تولید 2016
شرکتیJF،اتاق جدید فول

قیمت بازار

(% 0 ) 184,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 173,000,000
١ هفته پیش
اپتیما
سال تولید 2016
شرکتیTF

قیمت بازار

(% 0 ) 161,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
اپتیما JF
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 210,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
اسپورتیج
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 1/1 +) 182,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 174,525,714
١ هفته پیش
اسپورتیج
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0/3 +) 172,600,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
پیکانتو
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0/1 +) 82,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
پیکانتو
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 76,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 69,500,000
١ هفته پیش
ریو
سال تولید 2017
وارداتی صندوق دار

قیمت بازار

(% 0/5 +) 107,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
ریو
سال تولید 2016
صندوقدار

قیمت بازار

(% 0 ) 110,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 101,500,000
١ هفته پیش
ریو 5 هاچ بک
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 109,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 101,500,000
١ هفته پیش
ریو 5 هاچ بک
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 112,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 101,500,000
١ هفته پیش
سراتو (مونتاژ) 1.6
سال تولید 1395
1.6لیتری

قیمت بازار

(% 0/3 +) 68,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 75,826,000
١ هفته پیش
سراتو (مونتاژ) 2.0
سال تولید 1395
2لیتری

قیمت بازار

(% 0/2 +) 89,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 90,966,000
١ هفته پیش
سراتو 2.0
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 136,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 131,500,000
١ هفته پیش
سراتو 2.0
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0/6 +) 141,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
سراتو کوپ 2.0
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 130,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
سورنتو
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0/4 -) 232,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 218,500,000
١ هفته پیش
سورنتو
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0/4 +) 245,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
کارنز
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 157,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
ولکس C30
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 52,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 50,000,000
١ هفته پیش
ولکس C30
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 51,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 53,500,000
١ هفته پیش
وینگل 5 (تک کابین)
سال تولید 1395
تک دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 0 ) 49,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 52,800,000
١ هفته پیش
وینگل 5 (تک کابین)
سال تولید 1395
دو دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 0 ) 55,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 59,600,000
١ هفته پیش
وینگل 5 (دو کابین)
سال تولید 1395
دو دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 0 ) 63,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 65,400,000
١ هفته پیش
وینگل 5 (دو کابین)
سال تولید 1395
تک دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 0 ) 55,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 61,100,000
١ هفته پیش
NX200T
سال تولید 2016
Classic

قیمت بازار

(% 0 ) 338,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 35,500,000
١ هفته پیش
NX200T
سال تولید 2016
شرکتی، F Sport

قیمت بازار

(% 0 ) 350,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 355,000,000
١ هفته پیش
NX200T
سال تولید 2017
فول،F sport

قیمت بازار

(% 0 ) 380,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 389,000,000
١ هفته پیش
NX200T
سال تولید 2015
F-Sport

قیمت بازار

(% 0 ) 325,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
NX200T
سال تولید 2017
F sport SPT 2

قیمت بازار

(% 0 ) 358,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 365,000,000
١ هفته پیش
NX200T
سال تولید 2017
فول EU )FP7(

قیمت بازار

(% 0 ) 369,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 373,000,000
١ هفته پیش
NX300H
سال تولید 2016
شرکتی فول C

قیمت بازار

(% 0 ) 350,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 353,000,000
١ هفته پیش
NX300H
سال تولید 2017
مدل T3 شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 323,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 322,000,000
١ هفته پیش
NX300H
سال تولید 2017
مدل T1 شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 274,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 298,000,000
١ هفته پیش
NX300H
سال تولید 2016
فول C

قیمت بازار

(% 0 ) 358,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 363,000,000
١ هفته پیش
NX300H
سال تولید 2017
مدل G، شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 339,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
V7
سال تولید 1395
طرح داشبورد قدیم

قیمت بازار

(% 0 ) 79,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 80,810,000
١ هفته پیش
220 CUP
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 410,000,000
١ هفته پیش
الیزه S
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 370,000,000
١ هفته پیش
820
سال تولید 1395
CVT

قیمت بازار

(% 0 ) 91,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
820
سال تولید 1396
CVT

قیمت بازار

(% 0 ) 89,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 91,000,000
١ هفته پیش
X50
سال تولید 1395
CVT

قیمت بازار

(% 0 ) 57,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 55,900,000
١ هفته پیش
X50
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 46,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 48,900,000
١ هفته پیش
X50 اتوماتیک
سال تولید 1396
CVT

قیمت بازار

(% 0 ) 56,700,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 55,900,000
١ هفته پیش
X60
سال تولید 1395
CVT

قیمت بازار

(% 0/9 +) 65,600,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 67,100,000
١ هفته پیش
C200
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 470,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
CLA200
سال تولید 2016
وارداتی،فول

قیمت بازار

(% 0 ) 660,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
CLA45
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 680,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
CLS500
سال تولید 2014
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 900,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
E200
سال تولید 2016
وارداتی، فول

قیمت بازار

(% 0 ) 495,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
E250
سال تولید 2016
وارداتی، فول

قیمت بازار

(% 0 ) 450,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
E250
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 650,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
E250 کروک
سال تولید 2014
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 620,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
GLA200
سال تولید 2014
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 218,900,000
١ هفته پیش
GLA45
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 630,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
S500
سال تولید 2014
Edition 1

قیمت بازار

(% 10 +) 2,200,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
3 جدید (مونتاژ)
سال تولید 1395
تیپ 4 FL

قیمت بازار

(% 0 ) 123,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
وانت B2000 تک کابین
سال تولید 1395
دوگانه سوز - دو ایربگ

قیمت بازار

(% 0 ) 37,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 38,850,000
١ هفته پیش
وانت B2000 تک کابین
سال تولید 1395
بنزینی

قیمت بازار

(% 0 ) 36,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,050,000
١ هفته پیش
وانت B2000 دوکابین
سال تولید 1395
دو ایربگ - بنزینی

قیمت بازار

(% 0 ) 39,810,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 39,850,000
١ هفته پیش
وانت B2000 دوکابین
سال تولید 1395
دوگانه سوز - دو ایربگ

قیمت بازار

(% 0 ) 42,300,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 41,250,000
١ هفته پیش
ASX
سال تولید 2017
شرکتی، تیپ 4، فول

قیمت بازار

(% 0 ) 172,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 173,900,000
١ هفته پیش
ASX
سال تولید 2016
شرکتی، تیپ 4

قیمت بازار

(% 0 ) 171,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
اوتلندر
سال تولید 2015
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 176,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
اوتلندر
سال تولید 2017
تیپ 3

قیمت بازار

(% 0 ) 212,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 211,900,000
١ هفته پیش
اوتلندر
سال تولید 2017
تیپ 5

قیمت بازار

(% 0 ) 218,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 218,800,000
١ هفته پیش
اوتلندر
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 203,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
لنسر
سال تولید 2016
تیپ 2 ، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 104,700,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
لنسر
سال تولید 2017
شرکتی تیپ 4

قیمت بازار

(% 0 ) 136,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 136,800,000
١ هفته پیش
میراژ
سال تولید 2016
شرکتی، تیپ 4

قیمت بازار

(% 0 ) 71,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
میراژ
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 78,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 79,800,000
١ هفته پیش
X Trail
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 248,000,000
١ هفته پیش
جوک اسپرت
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 172,000,000
١ هفته پیش
جوک اسکای پک
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 127,000,000
١ هفته پیش
C70 کروک
سال تولید 2013
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 217,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
XC90
سال تولید 2017
Momentum

قیمت بازار

(% 0 ) 535,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
XC90
سال تولید 2017
R Design

قیمت بازار

(% 0 ) 644,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
XC90
سال تولید 2017
nscriptioni

قیمت بازار

(% 0 ) 688,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
XC90
سال تولید 2016
Momentum

قیمت بازار

(% 0 ) 500,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
XC90
سال تولید 2016
R-Design

قیمت بازار

(% 0 ) 581,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
XC90
سال تولید 2016
Inscription

قیمت بازار

(% 0 ) 570,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
وانا
سال تولید 1395
13 نفره

قیمت بازار

(% 0 ) 97,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 98,300,000
١ هفته پیش
S7
سال تولید 1395
دستی، 2 ایربگ، یورو4

قیمت بازار

(% 0/3 +) 75,200,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 72,055,000
١ هفته پیش
S7
سال تولید 1395
اتوماتیک، 2 ایربگ، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 82,700,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 79,055,000
١ هفته پیش
CR V
سال تولید 2016
سفارش آسیا

قیمت بازار

(% 0 ) 234,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 235,000,000
١ هفته پیش
CR V
سال تولید 2016
سفارش کانادا Touring

قیمت بازار

(% 0 ) 250,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 258,600,000
١ هفته پیش
آکورد EX B
سال تولید 2016
تیپ 4

قیمت بازار

(% 0 ) 224,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
آکورد EX L
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 233,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
i10 مونتاژ
سال تولید 1396
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 75,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 71,900,000
١ هفته پیش
i20
سال تولید 2015
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 90,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
i20 مونتاژ
سال تولید 1396
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 102,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 86,900,000
١ هفته پیش
i20 مونتاژ
سال تولید 1396
کرمان موتور

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 86,900,000
١ هفته پیش
i40
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 172,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
ix35
سال تولید 2016
شرکتی ، New Face TL

قیمت بازار

(% 0 ) 171,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
اکسنت
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 100,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 107,000,000
١ هفته پیش
اکسنت
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 112,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
النترا
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 126,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
النترا
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 135,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
توسان
سال تولید 2017
شرکتی فول

قیمت بازار

(% 0 ) 187,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 180,000,000
١ هفته پیش
سانتافه
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 229,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
سانتافه
سال تولید 2016
شرکتی GDI ،DM، فول، اتوپارک

قیمت بازار

(% 0 ) 225,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 211,000,000
١ هفته پیش
سوناتا
سال تولید 2016
شرکتیLF

قیمت بازار

(% 0 ) 182,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 175,000,000
١ هفته پیش
سوناتا
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 180,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش
ولوستر
سال تولید 2016
شرکتی GDI، شش ایربگ

قیمت بازار

(% 0 ) 122,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ هفته پیش

در حال بارگذاری...

برند
مدل
سال تولید
توضیحات
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
تغییر قیمت
نوسان قیمت

خودرو

تولید

قیمت(تومان)

خودرو

موتورسیکلت

ماشین‌آلات سنگین