لطفا منتظر بمانید...
نتیجه ای یافت نشد
پایه گازسوز
سال تولید 1395
دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0.4 -) 25,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 27,300,000
5 روز پیش
4C
سال تولید 2016
شرکتی، فول

قیمت بازار

(% 0 ) 550,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 580,000,000
5 روز پیش
جولیتا
سال تولید 2016
شرکتی، صندلی دستی، رینگ استیل، سیستم صوتی Bose

قیمت بازار

(% 6.7 -) 153,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 165,500,000
5 روز پیش
جولیتا
سال تولید 2017
شرکتی، صندلی برقی

قیمت بازار

(% 0 ) 173,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 173,500,000
١ هفته پیش
جولیتا
سال تولید 2016
شرکتی، صندلی برقی، رینگ تیتانیوم

قیمت بازار

(% 0.3 +) 165,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 173,500,000
٣ هفته پیش
Q5
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 415,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 438,000,000
٣ هفته پیش
اینزیگنیا
سال تولید 2016
شرکتی، توربو

قیمت بازار

(% 0.4 +) 271,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 272,000,000
١ هفته پیش
کورسا
سال تولید 2014
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 72,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 75,000,000
١ هفته پیش
کورسا
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 129,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 95,500,000
١ هفته پیش
موکا
سال تولید 2016
شرکتی، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 165,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 160,000,000
١ هفته پیش
موکا
سال تولید 2016
شرکتی، دنده ای

قیمت بازار

(% 0 ) 155,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 150,000,000
١ هفته پیش
3
سال تولید 2015
فول

قیمت بازار

(% 4.4 -) 65,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
6
سال تولید 2016
توربو، دوبل کلاچ

قیمت بازار

(% 0 ) 131,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 132,000,000
5 روز پیش
GS
سال تولید 2016
توربو، دوبل کلاچ

قیمت بازار

(% 0.6 -) 154,000,000

قیمت نمایندگی

(% 4.3 -) 155,000,000
5 روز پیش
GT
سال تولید 2016
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 115,000,000

قیمت نمایندگی

(% 2.6 -) 112,000,000
5 روز پیش
110
سال تولید 1395
4سیلندر

قیمت بازار

(% 0 ) 20,700,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 22,410,000
١ هفته پیش
110
سال تولید 1395
دنده ای

قیمت بازار

(% 0 ) 31,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 31,000,000
١ هفته پیش
110S
سال تولید 1395
کامفورت

قیمت بازار

(% 0 ) 31,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,954,300
5 روز پیش
110S
سال تولید 1395
لاکچری

قیمت بازار

(% 3.1 +) 33,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 33,064,300
5 روز پیش
530
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 5 +) 42,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 44,510,000
٣ هفته پیش
550
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 3.9 +) 53,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 54,492,500
5 روز پیش
550
سال تولید 1395
CVT

قیمت بازار

(% 1.6 -) 61,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 62,248,900
5 روز پیش
New 315
سال تولید 1395
صندوق دار

قیمت بازار

(% 0 ) 42,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 44,079,600
5 روز پیش
New 315
سال تولید 1395
هاچبک

قیمت بازار

(% 3.8 +) 40,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0.3 +) 44,216,600
5 روز پیش
New 315H Sport
سال تولید 1395
هاچبک

قیمت بازار

(% 0 ) 42,200,000

قیمت نمایندگی

(% 4.3 -) 44,216,600
5 روز پیش
New 315H Sport
سال تولید 1395
Luxury

قیمت بازار

(% 6.7 -) 43,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 47,200,000
5 روز پیش
X33 New
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 11.9 +) 75,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 73,889,000
5 روز پیش
X33 New
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 11.7 +) 67,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 66,689,000
5 روز پیش
X33S
سال تولید 1395
تیپ استاندارد اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 74,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 75,087,000
5 روز پیش
X33S Sport
سال تولید 1395
شرکتی

قیمت بازار

(% 1.3 -) 74,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 77,091,000
5 روز پیش
220i کوپه
سال تولید 2016
شرکتی، Convenience

قیمت بازار

(% 4 +) 260,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 289,900,000
5 روز پیش
328i گرن توریسمو
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 4.1 +) 385,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 379,800,000
١ هفته پیش
420i کوپه
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 0 ) 374,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 374,900,000
5 روز پیش
420i کوپه
سال تولید 2015
شرکتی، M Sport

قیمت بازار

(% 2.4 +) 338,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 345,930,000
5 روز پیش
428i کروک
سال تولید 2016
شرکتی، Executive

قیمت بازار

(% 0.5 +) 379,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 413,900,000
5 روز پیش
428i گرن کوپه
سال تولید 2016
شرکتی، Performance

قیمت بازار

(% 0 ) 360,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 369,900,000
١ هفته پیش
528i
سال تولید 2016
شرکتی Technology

قیمت بازار

(% 0 ) 440,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 449,900,000
5 روز پیش
528i
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 0 ) 431,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 434,900,000
5 روز پیش
528i
سال تولید 2016
شرکتی، Exclusive

قیمت بازار

(% 0 ) 416,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 444,900,000
5 روز پیش
i8
سال تولید 2015
فول

قیمت بازار

(% 1 -) 990,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
i8
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 1,000,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
٣ هفته پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 368,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 0 ) 325,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 324,900,000
5 روز پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2016
شرکتی، Innovation

قیمت بازار

(% 1.5 -) 329,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 329,900,000
5 روز پیش
X1 xDrive 25i
سال تولید 2016
شرکتی، Executive

قیمت بازار

(% 1.5 -) 330,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 314,900,000
5 روز پیش
X1 xDrive 28i
سال تولید 2016
شرکتی Essential

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 334,000,000
٣ هفته پیش
X1 xDrive 28i
سال تولید 2016
شرکتی Executive

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 329,900,000
٣ هفته پیش
X3 28i
سال تولید 2016
شرکتی، Technology

قیمت بازار

(% 1.6 -) 380,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 399,000,000
5 روز پیش
X3 28i
سال تولید 2016
شرکتی، Premium

قیمت بازار

(% 1.5 -) 390,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 399,900,000
5 روز پیش
X3 28i
سال تولید 2016
شرکتی، Progressive

قیمت بازار

(% 1.9 -) 370,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 384,900,000
5 روز پیش
X3 28i
سال تولید 2016
شرکتی، Executive

قیمت بازار

(% 1.6 -) 380,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 399,900,000
5 روز پیش
X3 28i
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 1.5 -) 392,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
X4 xDrive 28i
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 3.3 -) 435,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
X4 xDrive 28i
سال تولید 2016
شرکتی Essential

قیمت بازار

(% 4.8 -) 400,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 389,900,000
5 روز پیش
سابرینا
سال تولید 1395
تیپ 1

قیمت بازار

(% 0 ) 40,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 41,500,000
٣ هفته پیش
سابرینا هاچ بک
سال تولید 2014
تیپ 4

قیمت بازار

(% 0 ) 50,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 51,000,000
٣ هفته پیش
سابرینا هاچ بک
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 51,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 59,200,000
5 روز پیش
سابرینا هاچ بک (مونتاژ)
سال تولید 1395
تیپ 3

قیمت بازار

(% 9.8 +) 50,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0.8 -) 51,600,000
5 روز پیش
سنوا
سال تولید 2015
تیپ 3

قیمت بازار

(% 0 ) 100,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 110,000,000
5 روز پیش
H220
سال تولید 1395
تیپ معمولی، دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 40,000,000

قیمت نمایندگی

(% 18.6 +) 46,213,500
5 روز پیش
H220 اتوماتیک
سال تولید 1395
یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 46,200,000

قیمت نمایندگی

(% 14.9 +) 51,003,500
5 روز پیش
H320 اتوماتیک
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 19.6 +) 55,000,000

قیمت نمایندگی

(% 14.9 +) 51,000,000
5 روز پیش
H330
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 19.5 +) 49,000,000

قیمت نمایندگی

(% 13.9 +) 44,380,000
5 روز پیش
H330 اتوماتیک
سال تولید 1395
متالیک

قیمت بازار

(% 0 ) 57,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 54,200,000
5 روز پیش
B50 F
سال تولید 1395
1.8لیتری

قیمت بازار

(% 0 ) 76,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 76,890,000
5 روز پیش
S6
سال تولید 2016
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 15.4 +) 105,000,000

قیمت نمایندگی

(% 4.8 +) 96,400,000
5 روز پیش
111SE
سال تولید 1395
موتور M13، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 21,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0.1 -) 20,900,000
5 روز پیش
131SE
سال تولید 1395
رنگ سفید

قیمت بازار

(% 4.3 -) 20,000,000

قیمت نمایندگی

(% 4.6 -) 20,600,000
5 روز پیش
131SE
سال تولید 1395
پایه گازسوز

قیمت بازار

(% 9.1 -) 21,000,000

قیمت نمایندگی

(% 5.3 -) 20,696,000
٣ هفته پیش
132SE
سال تولید 1395
پایه گازسوز

قیمت بازار

(% 2 +) 21,000,000

قیمت نمایندگی

(% 2.4 -) 20,596,000
5 روز پیش
151SE
سال تولید 1395
رنگ سفید

قیمت بازار

(% 0.3 -) 18,700,000

قیمت نمایندگی

(% 0.6 +) 18,800,000
5 روز پیش
206 SD V8
سال تولید 1395
دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0.8 +) 39,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,388,500
5 روز پیش
206 تیپ 2
سال تولید 1395
دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0.6 -) 34,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 32,673,300
5 روز پیش
206 تیپ 5
سال تولید 1395
دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 2.1 +) 39,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,100,000
5 روز پیش
207
سال تولید 1395
دنده دستی

قیمت بازار

(% 0.2 +) 49,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
405 GLX
سال تولید 1395
یورو 4

قیمت بازار

(% 4.9 +) 32,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 29,038,400
5 روز پیش
405 GLX دو گانه
سال تولید 1395
یورو 4

قیمت بازار

(% 3.9 -) 32,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,806,700
5 روز پیش
405 SLX
سال تولید 1395
یورو 4

��یمت بازار

(% 2.3 +) 33,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,873,600
5 روز پیش
پارس
سال تولید 1395
سال، یورو 4

قیمت بازار

(% 1.6 -) 37,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 35,652,000
5 روز پیش
پارس ELX
سال تولید 1395
موتور XUM، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 42,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 39,093,900
5 روز پیش
پارس LX
سال تولید 1395
بنزین،دنده

قیمت بازار

(% 2.4 -) 40,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,486,200
5 روز پیش
پارس اتوماتیک
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 52,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
٣ هفته پیش
پارس دوگانه سوز
سال تولید 1395
طرح جدید، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 39,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 36,950,700
5 روز پیش
718 باکستر
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 558,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
718 باکستر S
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 720,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 750,000,000
5 روز پیش
پانامرا توربو
سال تولید 2013
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 930,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
٣ هفته پیش
کاین توربو
سال تولید 2013
سیستم صوتی برمستر

قیمت بازار

(% 0 ) 1,300,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
٣ هفته پیش
ماکان
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 570,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
ماکان
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 700,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 750,000,000
5 روز پیش
ماکان توربو
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 655,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
٣ هفته پیش
پریوس
سال تولید 2016
تیپE

قیمت بازار

(% 0 ) 140,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 152,000,000
١ ماه پیش
پریوس
سال تولید 2016
تیپ C شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 144,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 148,000,000
5 روز پیش
پریوس
سال تولید 2016
تیپ A شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 138,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 139,500,000
5 روز پیش
پریوس
سال تولید 2016
تیپ B شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 141,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 142,000,000
5 روز پیش
پریوس
سال تولید 2017
تیپ B

قیمت بازار

(% 0 ) 147,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 149,500,000
3 روز پیش
پریوس
سال تولید 2017
تیپ A

قیمت بازار

(% 0 ) 146,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 146,500,000
3 روز پیش
پریوس
سال تولید 2017
تیپ B HUD

قیمت بازار

(% 0 ) 156,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 156,500,000
3 روز پیش
راو 4
سال تولید 2016
دودیفرانسیل، تیپ3

قیمت بازار

(% 0 ) 245,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 243,000,000
5 روز پیش
راو 4
سال تولید 2017
وارداتی فول

قیمت بازار

(% 0 ) 247,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
کرولا GLI
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 1.3 -) 153,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
کرولا XLI
سال تولید 2016
2لیتری، شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 133,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 132,900,000
١ ماه پیش
کرولا XLI
سال تولید 2016
2لیتری، تیپ X، شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 143,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 141,000,000
١ ماه پیش
کمری GLX
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 2.5 +) 205,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
کمری LE
سال تولید 2016
فول،هیبرید

قیمت بازار

(% 0 ) 190,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ ماه پیش
کمری XLE
سال تولید 2015
هیبرید

قیمت بازار

(% 0 ) 206,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ ماه پیش
کمری XLE
سال تولید 2016
هیبرید

قیمت بازار

(% 4.1 -) 211,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
کمری XLE
سال تولید 2017
هیبرید

قیمت بازار

(% 0 ) 207,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
کمری XLI
سال تولید 2017
هیبرید

قیمت بازار

(% 0 ) 207,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
هایس
سال تولید 2016
سقف بلند

قیمت بازار

(% 30 +) 260,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 190,000,000
5 روز پیش
هایلوکس (دو کابین بلند)
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 15.9 +) 190,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 169,000,000
5 روز پیش
هایلوکس دو کابین 2لیتری
سال تولید 2016
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 5.3 +) 200,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
هایلوکس دو کابین 2لیتری
سال تولید 2016
دنده ای

قیمت بازار

(% 8.6 +) 190,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
یاریس صندوق دار
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0.9 -) 110,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
5 روز پیش
یاریس هاچ بک
سال تولید 2016
1.5لیتری، SD-E، شرکتی

قیمت بازار

(% 3.6 +) 116,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 109,900,000
١ ماه پیش
2
سال تولید 1395
SX

قیمت بازار

(% 3 +) 27,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 28,000,000
4 روز پیش
2
سال تولید 1395
EX

قیمت بازار

(% 1.4 -) 27,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 28,000,000
4 روز پیش
SX
سال تولید 1395
رنگ سفید، متالیک

قیمت بازار

(% 2.4 +) 25,100,000

قیمت نمایندگی

(% 1.6 +) 25,600,000
4 روز پیش
J5 1.5
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 10.2 +) 54,000,000

��یمت نمایندگی

(% 0 ) 53,900,000
4 روز پیش
J5 1.8
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 4.4 -) 61,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 62,900,000
4 روز پیش
S5
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 1.7 +) 90,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 93,900,000
4 روز پیش
S5
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 10.5 -) 77,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 81,900,000
4 روز پیش
امگرند 7 (اتوماتیک)
سال تولید 2014
شرکتی

قیمت بازار

(% 17.2 -) 72,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 88,821,200
4 روز پیش
امگرند RV 7 (اتوماتیک)
سال تولید 2014
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 85,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 86,621,600
٣ هفته پیش
امگرند X7
سال تولید 2014
شرکتی،اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 115,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 116,812,400
٣ هفته پیش
CS 35 مونتاژ
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 21.7 -) 54,000,000

قیمت نمایندگی

(% 6.2 +) 68,000,000
4 روز پیش
آریزو 5
سال تولید 1395
تیپ Comfortable

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 59,700,000
١ ماه پیش
آریزو 5
سال تولید 1395
تیپ Luxury،اتوماتیک CVT

قیمت بازار

(% 0 ) 68,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 69,588,000
4 روز پیش
آریزو 5
سال تولید 1395
تیپ Excellent، اتوماتیکCVT

قیمت بازار

(% 0 ) 73,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 74,749,000
4 روز پیش
تیگو 5
سال تولید 1395
تیپ Excellent Sport

قیمت بازار

(% 0 ) 98,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 99,547,800
4 روز پیش
تیگو 5
سال تولید 1395
تیپ Excellent

قیمت بازار

(% 0.5 -) 97,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 97,689,800
4 روز پیش
تیگو 5
سال تولید 1395
تیپ Luxury

قیمت بازار

(% 0.3 -) 92,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 92,529,800
4 روز پیش
تیگو 5
سال تولید 1395
تیپ Luxury Sport

قیمت بازار

(% 1.1 +) 93,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 94,387,800
4 روز پیش
H30 Cross
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 5.7 -) 50,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 45,300,000
4 روز پیش
H30 Cross
سال تولید 1395
دنده ای

قیمت بازار

(% 3.8 -) 50,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
EF7
سال تولید 1395
تریم مشکی، دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 3.5 -) 44,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 42,549,000
4 روز پیش
5
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 4.6 -) 207,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 217,000,000
4 روز پیش
5LS
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 192,000,000
4 روز پیش
6
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 230,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 218,900,000
4 روز پیش
6
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 224,900,000
4 روز پیش
LX
سال تولید 1395
دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 0.6 -) 33,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 33,389,500
4 روز پیش
V5
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0.6 -) 35,000,000

قیمت نمایندگی

(% 2.7 -) 36,000,000
4 روز پیش
اسکالا هاچ بک
سال تولید 2015
PE

قیمت بازار

(% 1 -) 102,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 99,500,000
4 روز پیش
اسکالا هاچ بک
سال تولید 2016
اتوماتیک، SE ،1600

قیمت بازار

(% 0 ) 98,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 110,000,000
١ ماه پیش
اسکالا هاچ بک
سال تولید 2015
SE

قیمت بازار

(% 0 ) 111,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 108,000,000
١ ماه پیش
اسکالا هاچ بک
سال تولید 2016
اتوماتیک، 2000، LE

قیمت بازار

(% 0 ) 114,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 126,000,000
٣ هفته پیش
پارس تندر 90
سال تولید 1395
دو ایربگ، یورو4

قیمت بازار

(% 1.9 +) 42,000,000

قیمت نمایندگی

(% 2.8 +) 40,600,000
4 روز پیش
تلیسمان
سال تولید 2017
E3

قیمت بازار

(% 0 ) 210,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 180,000,000
4 روز پیش
تندر 90 وانت
سال تولید 1395
ایران خودرو، دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 2.8 +) 37,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 35,423,600
4 روز پیش
تندر E2 90
سال تولید 1395
ایران خودرو، دستی، دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 2.6 +) 40,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,448,300
4 روز پیش
تندر E2 90
سال تولید 1395
ایران خودرو، اتوماتیک، دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 2.1 -) 47,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 47,352,100
4 روز پیش
تندر E2 90
سال تولید 1395
پارس خودرو، دستی، دو ایربگ، یورو 4

قیمت بازار

(% 0.5 -) 40,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 39,500,000
١ ماه پیش
تندر E2 90
سال تولید 1395
پارس خودرو، اتوماتیک، دو ایربگ، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 40,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,450,000
١ ماه پیش
داستر
سال تولید 2015
PH1،2WD، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 95,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 99,500,000
١ ماه پیش
داستر
سال تولید 2016
4WD، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 4.6 -) 103,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 115,000,000
١ ماه پیش
داستر
سال تولید 2017
شرکتی، 2WD

قیمت بازار

(% 0 ) 115,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 111,000,000
4 روز پیش
داستر
سال تولید 2017
شرکتی، 4WD

قیمت بازار

(% 0 ) 116,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 119,000,000
4 روز پیش
داستر
سال تولید 2016
2WD، PH1 اتوماتیک

قیمت بازار

(% 3.6 -) 106,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 108,000,000
4 روز پیش
ساندرو
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 46,000,000

قیمت نمایندگی

(% 13.8 +) 49,000,000
4 روز پیش
ساندرو اتوماتیک
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 3.3 +) 54,000,000

قیمت نمایندگی

(% 7.6 +) 52,800,000
4 روز پیش
ساندرو استپ وی
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 62,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 52,500,000
4 روز پیش
ساندرو استپ وی
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 57,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 46,500,000
٢ هفته پیش
سفران 2.0
سال تولید 2016
اتوماتیک، 2000 سی سی، SE

قیمت بازار

(% 3.6 +) 142,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 139,500,000
4 روز پیش
سفران 2.0
سال تولید 2016
اتوماتیک، PE

قیمت بازار

(% 0 ) 123,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 124,500,000
4 روز پیش
سفران 2.0
سال تولید 2015
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 117,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
سفران 2.5
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 6.7 -) 140,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
سیمبل LE
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 84,900,000
4 روز پیش
سیمبل LE
سال تولید 2016
اتوماتیکLE

قیمت بازار

(% 0 ) 78,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 82,900,000
4 روز پیش
سیمبل PE
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 76,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 75,500,000
4 روز پیش
سیمبل SE
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 76,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 83,500,000
١ ماه پیش
فلوینس
سال تولید 2016
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 87,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 92,500,000
١ ماه پیش
فلوینس
سال تولید 2017
شرکتی، E4، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 1.5 -) 130,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 132,500,000
4 روز پیش
فلوینس
سال تولید 2017
شرکتی، MT، دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 93,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 93,000,000
4 روز پیش
فلوینس
سال تولید 2016
E4، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0.8 -) 119,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 128,500,000
4 روز پیش
فلوینس
سال تولید 2015
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 85,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
فلوینس
سال تولید 2016
E2، اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 117,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 117,000,000
4 روز پیش
کپچر
سال تولید 2016
PLUS

قیمت بازار

(% 0.9 +) 116,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 105,156,000
4 روز پیش
کولیوس
سال تولید 2015
3T، 4WD

قیمت بازار

(% 5.5 -) 156,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 165,000,000
4 روز پیش
Z300
سال تولید 2014
فول

قیمت بازار

(% 7 +) 61,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 76,650,000
4 روز پیش
آریو
1500
سال تولید 1394
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 44,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 46,516,000
١ ماه پیش
آریو
1600
سال تولید 1394
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 1.9 +) 53,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 54,636,000
4 روز پیش
تیوولی
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 94,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 94,000,000
4 روز پیش
تیوولی
سال تولید 2016
الیت

قیمت بازار

(% 0 ) 112,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 97,000,000
4 روز پیش
نیو اکتیون
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 128,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
نیو اکتیون
سال تولید 2015
پرستیژ

قیمت بازار

(% 0 ) 124,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 126,000,000
١ ماه پیش
نیو اکتیون
سال تولید 2015
لاکچری

قیمت بازار

(% 0 ) 143,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ ماه پیش
نیو کوراندو
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 136,500,000
4 روز پیش
نیو کوراندو
سال تولید 2015
پریمیوم

قیمت بازار

(% 3.2 -) 135,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 143,000,000
4 روز پیش
EX
سال تولید 1395
سفید

قیمت بازار

(% 0.4 +) 27,850,000

قیمت نمایندگی

(% 0.5 +) 28,000,000
4 روز پیش
LX
سال تولید 1395
مالتی پلکس، دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 1.6 -) 31,700,000

قیمت نمایندگی

(% 0.7 +) 30,500,000
4 روز پیش
LX EF7
سال تولید 1395
پایه گازسوز مالتی پلکس، دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 1.2 -) 33,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 32,495,000
4 روز پیش
LX EF7
سال تولید 1395
پایه گازسوز، دو کیسه هوا، رینگ فولادی یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 33,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 32,235,700
4 روز پیش
LX EF7
سال تولید 1395
بنزینی، دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 3.7 -) 31,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,130,400
4 روز پیش
LX EF7
سال تولید 1395
بنزینی، مالتی پلکس دو کیسه هوا، رینگ فولادی یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 31,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 30,400,400
4 روز پیش
SE
سال تولید 1395
دو کیسه هوا، یورو 4

قیمت بازار

(% 0 ) 28,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 27,588,600
4 روز پیش
سورن ELX EF7
سال تولید 1395
دو کیسه هوا

قیمت بازار

(% 4.4 +) 40,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 36,901,000
4 روز پیش
سورن توربو شارژ
سال تولید 1395
ELX، دو ایربگ، یورو4

قیمت بازار

(% 7.9 +) 41,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,955,600
4 روز پیش
گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 3.6 +) 145,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 135,388,500
4 روز پیش
گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)
سال تولید 1395
دستی، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 134,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 129,143,900
4 روز پیش
بیتل
سال تولید 2013
کروک

قیمت بازار

(% 0 ) 300,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
500
سال تولید 2015
1.2لیتری

قیمت بازار

(% 0 ) 92,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 91,700,000
١ ماه پیش
دو کابین و دو دیفرانسیل
سال تولید 1395
دو دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 2.9 +) 72,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 72,180,000
4 روز پیش
وانت B1700i تک کابین
سال تولید 1395
تک کابین - دوایربگ

قیمت بازار

(% 0 ) 26,560,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 27,290,000
١ ماه پیش
وانت B1700i تک کابین
سال تولید 1395
دو کابین - دوایربگ

قیمت بازار

(% 0 ) 28,860,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 29,890,000
١ ماه پیش
وانت B1700i دو کابین
سال تولید 1395
دوکابین - دوایربگ

قیمت بازار

(% 0 ) 36,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,090,000
١ ماه پیش
وانت B1700i دو کابین
سال تولید 1395
تک کابین - دوایربگ

قیمت بازار

(% 0 ) 33,930,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 34,090,000
١ ماه پیش
اپتیما
سال تولید 2016
شرکتیTF

قیمت بازار

(% 0 ) 164,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 171,142,000
4 روز پیش
اپتیما
سال تولید 2016
شرکتیJF،اتاق جدید فول

قیمت بازار

(% 3.3 -) 175,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 168,000,000
4 روز پیش
اپتیما JF
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 2.5 -) 195,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
اپتیما TF
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 2.2 +) 190,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
اسپورتیج
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 159,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 176,603,000
4 روز پیش
اسپورتیج
سال تولید 2015
شرکتی

قیمت بازار

(% 10.8 +) 164,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 171,170,000
4 روز پیش
پیکانتو
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 2.2 +) 70,000,000

قیمت نمایندگی

(% 7.6 -) 69,500,000
4 روز پیش
پیکانتو
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 74,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
ریو
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 2.8 -) 105,000,000

قیمت نمایندگی

(% 7.6 -) 97,000,000
4 روز پیش
ریو
سال تولید 2015
شرکتی

قیمت بازار

(% 5.1 +) 104,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 105,027,360
4 روز پیش
ریو
سال تولید 2017
وارداتی صندوق دار

قیمت بازار

(% 0 ) 103,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
سراتو
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 13.9 -) 118,000,000

قیمت نمایندگی

(% 7.6 -) 125,000,000
4 روز پیش
سراتو
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 5 -) 133,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
4 روز پیش
سراتو (مونتاژ) 1.6
سال تولید 1395
1.6لیتری

قیمت بازار

(% 0 ) 75,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 75,826,000
4 روز پیش
سراتو (مونتاژ) 2.0
سال تولید 1395
2لیتری

قیمت بازار

(% 1.1 +) 91,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 90,966,000
4 روز پیش
سراتو کوپ
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 1.9 -) 130,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 135,337,000
3 روز پیش
سورنتو
سال تولید 2016
شرکتی، فول، اتوپارک

قیمت بازار

(% 3.9 +) 240,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 236,258,000
4 روز پیش
سورنتو
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 2.3 +) 223,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 212,500,000
4 روز پیش
کارنز
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 1.9 -) 157,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 157,043,000
3 روز پیش
ولکس C30
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 47,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 51,000,000
3 روز پیش
ولکس C30
سال تولید 1395
اتوماتیک

قیمت بازار

(% 0 ) 52,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0.2 +) 54,500,000
3 روز پیش
وینگل 5 (تک کابین)
سال تولید 1395
تک دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 0 ) 49,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 52,800,000
١ ماه پیش
وینگل 5 (تک کابین)
سال تولید 1395
دو دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 0 ) 52,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 59,600,000
١ ماه پیش
وینگل 5 (دو کابین)
سال تولید 1395
دو دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 0 ) 62,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 65,400,000
١ ماه پیش
وینگل 5 (دو کابین)
سال تولید 1395
تک دیفرانسیل

قیمت بازار

(% 1.5 +) 53,800,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 61,100,000
3 روز پیش
CT200H
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 200,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ ماه پیش
ES250
سال تولید 2016
Prestige

قیمت بازار

(% 0 ) 335,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 325,000,000
١ ماه پیش
GS250
سال تولید 2015
شرکتی، فول FSport

قیمت بازار

(% 12.7 -) 310,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
IS250
سال تولید 2015
وارداتی، Fsport

قیمت بازار

(% 0 ) 290,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا مو��ود
١ ماه پیش
LX570
سال تولید 2013
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 1,250,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
NX200T
سال تولید 2015
F-Sport

قیمت بازار

(% 0 ) 300,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 310,000,000
3 روز پیش
NX200T
سال تولید 2016
شرکتی، F Sport

قیمت بازار

(% 5.7 -) 330,000,000

قیمت نمایندگی

(% 1.7 +) 355,000,000
3 روز پیش
NX200T
سال تولید 2016
Classic

قیمت بازار

(% 9.4 +) 350,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 295,000,000
3 روز پیش
NX200T
سال تولید 2017
فول،F sport

قیمت بازار

(% 0 ) 370,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 389,000,000
3 روز پیش
NX300H
سال تولید 2016
فول F Sport

قیمت بازار

(% 16.7 +) 350,000,000

قیمت نمایندگی

(% 9.6 +) 365,000,000
3 روز پیش
NX300H
سال تولید 2017
مدل T1 شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 325,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 298,000,000
3 روز پیش
NX300H
سال تولید 2017
مدل T3 شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 331,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 322,000,000
3 روز پیش
NX300H
سال تولید 2017
مدل G، شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 342,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 335,000,000
3 روز پیش
V7
سال تولید 1395
طرح داشبورد قدیم

قیمت بازار

(% 0 ) 79,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 80,810,000
3 روز پیش
220 CUP
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 410,000,000
3 روز پیش
الیزه S
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 370,000,000
3 روز پیش
820
سال تولید 1395
CVT

قیمت بازار

(% 3.4 +) 90,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 91,000,000
3 روز پیش
X50
سال تولید 1395
دستی

قیمت بازار

(% 4.8 +) 46,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 48,900,000
3 روز پیش
X50
سال تولید 1395
CVT

قیمت بازار

(% 3.3 -) 55,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 54,800,000
3 روز پیش
X60
سال تولید 1395
CVT

قیمت بازار

(% 1.6 -) 60,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 64,100,000
3 روز پیش
C200
سال تولید 2015
وارداتی، فول

قیمت بازار

(% 15.7 -) 430,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ ماه پیش
C200
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 470,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ ماه پیش
CLA200
سال تولید 2016
وارداتی،فول

قیمت بازار

(% 4.8 +) 660,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
CLA45
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 30 +) 780,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
CLS500
سال تولید 2014
فول

قیمت بازار

(% 7.2 -) 900,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
E200
سال تولید 2016
وارداتی، فول

قیمت بازار

(% 6.2 -) 380,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
E250
سال تولید 2016
وارداتی، فول

قیمت بازار

(% 0 ) 450,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
E250
سال تولید 2015
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 420,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
E250 کروک
سال تولید 2014
فول

قیمت بازار

(% 1.6 -) 620,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
GLA200
سال تولید 2014
دستی

قیمت بازار

(% 0 ) 217,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 218,900,000
٣ هفته پیش
GLA45
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 650,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
١ ماه پیش
S500
سال تولید 2014
Edition 1

قیمت بازار

(% 0 ) 2,000,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
٣ هفته پیش
3 جدید (مونتاژ)
سال تولید 1395
تیپ 4 FL

قیمت بازار

(% 0.8 +) 123,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 115,000,000
3 روز پیش
وانت B2000 تک کابین
سال تولید 1395
بنزینی

قیمت بازار

(% 2.9 -) 36,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 37,050,000
3 روز پیش
وانت B2000 تک کابین
سال تولید 1395
دوگانه سوز - دو ایربگ

قیمت بازار

(% 5.9 -) 37,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0.7 -) 38,850,000
3 روز پیش
وانت B2000 دوکابین
سال تولید 1395
دوگانه سوز - دو ایربگ

قیمت بازار

(% 0 ) 42,300,000

قیمت نمایندگی

(% 1.4 -) 41,250,000
3 روز پیش
وانت B2000 دوکابین
سال تولید 1395
دو ایربگ - بنزینی

قیمت بازار

(% 0 ) 39,810,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 39,850,000
3 روز پیش
ASX
سال تولید 2015
شرکتی، تیپ 4

قیمت بازار

(% 2.9 -) 141,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 156,000,000
3 روز پیش
ASX
سال تولید 2016
شرکتی، تیپ 4

قیمت بازار

(% 0 ) 165,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 166,000,000
3 روز پیش
اوتلندر
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 209,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 209,800,000
3 روز پیش
اوتلندر
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 2.5 +) 205,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 206,300,000
3 روز پیش
اوتلندر
سال تولید 2015
شرکتی

قیمت بازار

(% 1 +) 181,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 192,700,000
3 روز پیش
لنسر
سال تولید 2016
تیپ 2 ، اتوماتی��

قیمت بازار

(% 0 ) 106,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 104,500,000
3 روز پیش
لنسر
سال تولید 2017
شرکتی تیپ 4

قیمت بازار

(% 1.7 +) 134,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 134,800,000
3 روز پیش
لنسر
سال تولید 2016
شرکتی، تیپ 4

قیمت بازار

(% 0 ) 129,100,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 127,800,000
١ ماه پیش
میراژ
سال تولید 2017
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 78,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 78,800,000
3 روز پیش
میراژ
سال تولید 2016
شرکتی، تیپ 4

قیمت بازار

(% 0.1 -) 70,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 71,300,000
3 روز پیش
C70 کروک
سال تولید 2013
فول

قیمت بازار

(% 8.3 +) 260,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
V40 R Design
سال تولید 2016
PLUS

قیمت بازار

(% 4.5 +) 230,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 269,300,000
3 روز پیش
XC60
سال تولید 2016
R-Design Plus

قیمت بازار

(% 0 ) 306,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 316,000,000
٣ هفته پیش
XC60
سال تولید 2016
R-Design

قیمت بازار

(% 0 ) 262,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 261,200,000
٣ هفته پیش
XC90
سال تولید 2016
Inscription

قیمت بازار

(% 8.6 +) 570,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 500,000,000
3 روز پیش
XC90
سال تولید 2016
R-Design

قیمت بازار

(% 17.2 +) 580,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 470,000,000
3 روز پیش
XC90
سال تولید 2016
Momentum

قیمت بازار

(% 7.4 -) 500,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 450,000,000
3 روز پیش
XC90
سال تولید 2017
nscriptioni

قیمت بازار

(% 0 ) 690,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
XC90
سال تولید 2017
R Design

قیمت بازار

(% 0 ) 645,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
XC90
سال تولید 2017
Momentum

قیمت بازار

(% 9.2 +) 535,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 475,000,000
3 روز پیش
S7
سال تولید 1395
دستی، 2 ایربگ، یورو4

قیمت بازار

(% 13.5 +) 84,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0.1 +) 72,055,600
3 روز پیش
S7
سال تولید 1395
اتوماتیک، 2 ایربگ، یورو4

قیمت بازار

(% 0 ) 85,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0.1 +) 79,055,600
3 روز پیش
CR V
سال تولید 2016
EX-L

قیمت بازار

(% 1.3 +) 237,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 239,900,000
3 روز پیش
CR V
سال تولید 2016
Touring

قیمت بازار

(% 1.2 -) 247,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 258,600,000
3 روز پیش
آکورد EX B
سال تولید 2016
تیپ 4

قیمت بازار

(% 0.9 +) 223,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 224,000,000
3 روز پیش
آکورد EX L
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 234,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 236,000,000
3 روز پیش
سیویک EX
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) نا موجود

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 258,000,000
4 ماه پیش
i20
سال تولید 2015
شرکتی

قیمت بازار

(% 5.9 +) 90,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 84,409,000
3 روز پیش
i40
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 3.6 +) 173,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 173,337,000
3 روز پیش
i40 استیشن
سال تولید 2015
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 163,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 173,334,145
٢ هفته پیش
ix35
سال تولید 2016
شرکتی ، New Face TL

قیمت بازار

(% 0 ) 177,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 178,762,000
٢ هفته پیش
اکسنت
سال تولید 2016
شرکتی

قیمت بازار

(% 0 ) 97,000,000

قیمت نمایندگی

(% 5.8 -) 100,000,000
3 روز پیش
اکسنت
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 3.7 +) 112,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
النترا
سال تولید 2016
فول

قیمت بازار

(% 0 ) 126,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
النترا
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 3.8 +) 135,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
توسان
سال تولید 2017
شرکتی فول

قیمت بازار

(% 0 ) 188,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 175,000,000
3 روز پیش
سانتافه
سال تولید 2016
شرکتی GDI ،DM، فول، اتوپارک

قیمت بازار

(% 1 +) 212,000,000

قیمت نمایندگی

(% 4.9 -) 203,000,000
3 روز پیش
سانتافه
سال تولید 2017
فول

قیمت بازار

(% 0.4 -) 229,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
سوناتا
سال تولید 2016
شرکتیLF

قیمت بازار

(% 4 +) 184,000,000

قیمت نمایندگی

(% 7.7 -) 170,000,000
3 روز پیش
سوناتا
سال تولید 2017
وارداتی

قیمت بازار

(% 0 ) 181,000,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) نا موجود
3 روز پیش
ولوستر
سال تولید 2016
شرکتی GDI، شش ایربگ

قیمت بازار

(% 0 ) 122,500,000

قیمت نمایندگی

(% 0 ) 124,507,000
3 روز پیش

در حال بارگذاری...

برند
مدل
سال تولید
توضیحات
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
تغییر قیمت
نوسان قیمت

خودرو

تولید

قیمت(تومان)

خودرو

موتورسیکلت

ماشین‌آلات سنگین