لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی بی وای دی

بی وای دی S6

مشخصات فنی بی وای دی S6

BYD S6

2015-2017
بی وای دی S6 مونتاژ

مشخصات فنی بی وای دی S6 مونتاژ

BYD S6 CKD

1394-1396
بی وای دی ٍE6

مشخصات فنی بی وای دی ٍE6

BYD E6


2017
بی وای دی F3

مشخصات فنی بی وای دی F3

BYD F3


1396