لطفا منتظر بمانید...
نیسان ماکسیما
نیسان ماکسیما
1381-1390
نیسان ماکسیما
نیسان ماکسیما
1381-1390
نیسان مورانو
نیسان مورانو
2003-2008
نیسان مورانو
نیسان مورانو
2008-2015
نیسان رونیز
نیسان رونیز
1382-1389
نیسان قشقایی
نیسان قشقایی
2007-2010
نیسان پیکاپ تک کابین
نیسان پیکاپ تک کابین
1380-1395
نیسان پیکاپ دو کابین
نیسان پیکاپ دو کابین
1380-1395
نیسان تیانا HIGH (مونتاژ)
نیسان تیانا HIGH (مونتاژ)
1389-1392
نیسان تیانا MID (مونتاژ)
نیسان تیانا MID (مونتاژ)
1389-1392
نیسان جوک اسپرت
نیسان جوک اسپرت

2016
نیسان جوک اسکای پک
نیسان جوک اسکای پک

2016
نیسان X Trail
نیسان X Trail
2016-2017