لطفا منتظر بمانید...
بایک سابرینا هاچ بک

بایک سابرینا هاچ بک

Baic Sabrina Hatchback


2014
بایک سابرینا

بایک سابرینا

Baic Sabrina

1393-1396
بایک سنوا

بایک سنوا

Baic Senova


1394
بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ)

بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ)

Baic Sabrina Hatchback

1393-1396