لطفا منتظر بمانید...
گریت وال ولکس C30

گریت وال ولکس C30

Great wall Voleex C30

1391-1395
گریت وال وینگل 5 (دو کابین)

گریت وال وینگل 5 (دو کابین)

Great wall Wingel Double Cabin

1391-1395
گریت وال هاوال M4 مونتاژ

گریت وال هاوال M4 مونتاژ

Great wall Haval M4 CKD

1394-1395
گریت وال وینگل 3 (دو کابین)

گریت وال وینگل 3 (دو کابین)

Great wall Wingle Double Cabin

1391-1392
گریت وال ولکس C30

گریت وال ولکس C30

Great wall Voleex C30

1391-1394
گریت وال هاوال H6

گریت وال هاوال H6

Great wall Haval H6

2013-2016