لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد1,200 5,000,000 تومان
4 روز پیش - صفر کیلومتر 4,400,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد2,000 4,200,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد1,000 5,150,000 تومان