لطفا منتظر بمانید...
6 روز پیش - کارکرد3,000 4,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد7,000 5,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد20,000 4,700,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد1,600 5,100,000 تومان