لطفا منتظر بمانید...
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 3,350,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد17,000 1,450,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد6,200 1,570,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد80,000 2,400,000 تومان