لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد11,600 5,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد2,300 6,900,000 تومان
3 روز پیش - صفر کیلومتر 12,500,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد20,000 5,000,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد100,000 4,700,000 تومان
امروز - کارکرد6,000 6,200,000 تومان