لطفا منتظر بمانید...
4 روز پیش - کارکرد10,000 3,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد35,000 1,750,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد15,000 3,950,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد1 950,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 6,500,000 تومان