لطفا منتظر بمانید...
7 روز پیش - کارکرد1,000 15,700,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد1,000 16,300,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد24,000 4,900,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد30,000 94,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد16,000 11,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد30,000 9,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد19,000 10,800,000 تومان