لطفا منتظر بمانید...
2 روز پیش - کارکرد10,000 3,200,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد5,000 3,700,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد3,900 3,650,000 تومان