لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد9,700 9,900,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد16,000 10,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد7,000 9,600,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد6,000 10,300,000 تومان