لطفا منتظر بمانید...
7 ساعت پیش - کارکرد14,000 4,800,000 تومان
دیروز - کارکرد5,000 5,700,000 تومان
دیروز - کارکرد6,000 5,400,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد4,000 5,700,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد8,000 5,400,000 تومان
٣ هفته پیش - صفر کیلومتر 6,100,000 تومان