لطفا منتظر بمانید...
دیروز - 380,000کیلومتر 115,000,000 تومان
4 روز پیش - 1,000,000کیلومتر 137,500,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 470,000,000 تومان