لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 235,000,000 تومان
6 روز پیش - صفر کیلومتر اقساطی
٢ هفته پیش - کارکرد60,000 193,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 265,000,000 تومان