لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد27,000 158,000,000 تومان
دیروز - کارکرد450,000 159,000,000 تومان
3 روز پیش - صفر کیلومتر 163,000,000 تومان
4 روز پیش - صفر کیلومتر 163,000,000 تومان
4 روز پیش - صفر کیلومتر 166,500,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد57,000 153,000,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد49,000 155,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد22,000 163,000,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 163,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد17,000 154,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد19,700 144,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد15,000 168,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد39,000 155,500,000 تومان