لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد33,000 95,000,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد34,000 96,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد146,000 65,000,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 127,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد90,000 62,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد100,000 58,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد80,000 67,000,000 تومان