لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد50,000 405,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد10,000 600,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد120,000 355,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد30,000 570,000,000 تومان