لطفا منتظر بمانید...
4 روز پیش - کارکرد7,400 233,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد13,000 220,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد2,350 249,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد38,000 205,000,000 تومان