لطفا منتظر بمانید...
٢ هفته پیش - کارکرد69,500 32,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد59,600 28,500,000 تومان