لطفا منتظر بمانید...
١ هفته پیش - کارکرد57,000 30,800,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد56,000 31,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد68,000 28,500,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 37,800,000 تومان