لطفا منتظر بمانید...
2 روز پیش - کارکرد140,000 15,500,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد270,000 14,500,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد105,000 15,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد800 31,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد150,000 19,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد168,000 15,000,000 تومان