لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 69,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 74,900,000 تومان