لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 45,000,000 تومان
دیروز - حواله 52,000,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 46,400,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 47,300,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 47,200,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 45,300,000 تومان