لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 118,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 120,000,000 تومان
٢ هفته پیش - حواله 62,000,000 تومان
٢ هفته پیش - حواله 59,500,000 تومان