لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد124,000 30,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد330,000 17,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد189,000 14,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد280,000 12,300,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد150,000 22,000,000 تومان