لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد110,000 19,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد136,000 16,300,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد250,000 9,500,000 تومان