لطفا منتظر بمانید...
11 ساعت پیش - کارکرد120,000 16,000,000 تومان
دیروز - کارکرد45,000 17,200,000 تومان
دیروز - کارکرد90,000 16,800,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد98,000 17,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد65,000 15,700,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد115,000 18,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد130,000 16,900,000 تومان