لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد93,000 15,000,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد130,000 5,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد245,000 8,300,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد102,000 12,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد140,000 10,900,000 تومان