لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد189,000 6,700,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد170,000 8,800,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد200,000 7,500,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد272,000 12,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد285,000 6,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد216,000 6,350,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد130,000 7,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد189,000 7,400,000 تومان