لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد300,000 6,100,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد300,000 7,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد216,000 8,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد150,000 5,000,000 تومان