لطفا منتظر بمانید...
1 ساعت پیش - کارکرد72,000 31,800,000 تومان
3 ساعت پیش - کارکرد63,000 33,500,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد55,000 28,500,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد65,000 31,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد98,000 27,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد123,000 25,500,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 38,800,000 تومان
امروز - صفر کیلومتر 38,800,000 تومان