لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد70,000 25,300,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد160,000 17,300,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد280,000 13,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد22,000 28,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد190,000 18,800,000 تومان