لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد190,000 20,300,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد120,000 22,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد132,000 22,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 19,600,000 تومان