لطفا منتظر بمانید...
1 ساعت پیش - کارکرد280,000 17,600,000 تومان
دیروز - کارکرد170,000 18,500,000 تومان
6 روز پیش - صفر کیلومتر 32,200,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 34,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد190,000 20,300,000 تومان