لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد30,000 28,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد200,000 12,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد131,000 27,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد400,000 6,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد250,000 13,000,000 تومان